Vil du være med til at hjælpe svage grupper både lokalt og internationalt?

Så læs videre herunder…

Embrace betyder at favne eller omfavne

Hestlund Efterskole har skabt et næstekærligt og omsorgsfuldt projekt ved navn Hestlund Embrace.

Projektet består af et valgfag for skolens 10. klasser og en række events for hele skolen, der sigter efter at gøre dig og de andre elever bedre til at favne jeres medmennesker både internationalt og i nærmiljøet.

Hestlund Efterskole hviler på et kristent fundament, men appellerer til både troende og ikke-troende. Det væsentlige for skolen er nemlig elevernes vilje og lyst til at turde diskutere tro, værdier og livsanskuelse, til at være en del af fællesskabet – at være noget for hinanden.

Med Hestlund Embrace er det en topprioritet at være noget for skolens omverden.

Walk the talk

En ting er at snakke kristne værdier som næstekærlighed, omsorg for de svage og fællesskab med plads til og brug for alle. Noget andet er at prøve at udleve det i praksis. At forsøge at gøre en egentlig forskel for andre. Det gør vi med Hestlund Embrace.

Initiativet handler om det, der med et gammelt kirkeligt udtryk kaldes diakoni; altså en omsorgstjeneste, hvor man tager ud for at hjælpe mennesker, der har det svært på den ene eller den anden måde.

Musical med flygtninge

Hestlund Efterskoles 2017-musical “Jeg ER!” blev skabt på basis af samtaler med afviste asylansøgere fra Udrejsecenter Kærshovedgård. Den handler om et liv på flugt og kampen for retten til at leve.

Klik herunder, og se, hvad DR skrev om begivenheden:

“Skoleelever laver musical med flygtninge: Vi forstår hinanden, fordi vi vil”

TV MIDTVEST kiggede også forbi ugen før forestillingerne:

“Fodbold: Efterskoleelever vs. asylansøgere”

 

Lokale og internationale oplevelser

Lokalt

Vi laver forskellige aktiviteter i årets løb i samarbejde med eksisterende, lokale initiativer, som hjælper svage grupper såsom hjemløse, flygtninge, ensomme ældre og ikke mindst børn fra udsatte familier.

Vi kan for eksempel give en hånd med i køkkener på varmestuer, spille julemusik på plejehjem, deltage i samtalegrupper for sårbare unge osv.

 

Internationalt

Vi skal på en rejse til Rumænien, hvor vi blandt andet skal hjælpe til på et børnehjem og besøge en fattig roma-landsby. Her skal vi lave mad til børnene, holde en lille søndagsskole for dem og lege med dem. Turen finansieres ved egenbetaling (kr. 2.000,-), således at indsamlede midler udelukkende bruges til hjælpearbejde.

Hjælp til selvhjælp

Du vil opleve, at din hjælp nytter noget – og at når du giver til andre, får du noget igen. Forhåbentlig vil Hestlund Embrace så nogle frø i dig, som kan gro og vokse sig til noget stort.

Nysgerrig?