Hestlund Efterskole viser, hvordan den kristne tro kan være en del af dagligdagen

Hestlund Efterskole er en kristen efterskole. Det vil sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at drive vores skole ud fra kristne værdier.

Men hvad betyder det egentlig?

Det betyder, at vi har dyb respekt for den, du er. Det betyder, at vi vil gøre, hvad vi kan, for at du vil føle dig værdifuld og godt tilpas i fællesskabet. Og vi lægger ikke skjul på, at Biblen kan være en GPS for et godt liv. Måske også for dit.

På det daglige og synlige område vil du opleve det i måden, vi er sammen på og i sproget. Vi vil, at alle skal have det godt og føle sig som en del af et fællesskab. Vi vil, at vi taler ordentligt med og om hinanden.

Vi samles morgen og aften i 10-15 minutter til en fælles andagt, hvor vi synger sammen og læser et stykke fra Bibelen. Nogle elever finder ofte sammen og laver et lovsangsband, som spiller til andagter og til særlige lovsangsaftener. Vores to volontører inviterer også til frivillige bibelstudieaftener, og om søndagen tager vi i den lokale kirke.

Vi ved, at I kommer fra vidt forskellige baggrunde – nogle er opvokset med de kristne traditioner, andre kender ikke ret meget til det, nogle er måske muslimer, mens andre slet ikke tror på noget.

På Hestlund Efterskole er der plads til jer alle sammen.

Vores mål er at give jer en tryg ramme at vokse i og samtidig med- og modspil, så I finder ud af, hvem I selv er, og hvilke værdier I vil bygge jeres liv på.

Vi glæder os til at være sammen med jer!

 

Hestlund Efterskole er tilknyttet organisationerne KFUM & KFUK og Indre Mission. Det er repræsentanter fra de to organisationer, der udgør vores bagland og sidder i repræsentantskabet.

Sara Uno, Thyholm

Min tro giver mig tryghed

LÆS HISTORIEN

Forvirret eller nysgerrig?