En hverdag med skole, fritid og hjem – samlet i ét

Dagligdagen

Den typiske dag

Vi har mange særlige dage og uger som f.eks. projektuge, musical, sportsstævner, udlandstur m.m. Men vi har også almindelige dejlige hverdage. En dag ser typisk sådan ud:

Skoledagen

 • 7.00 Morgenløb og morgenmad

  Hver morgen løber eller går alle elever cirka 1,5 km. Det betyder, at vi får motion og bliver friske til dagens opgaver.
 • 8.10 De første lektioner

  De første to undervisningslektioner.
 • 9.45 Morgenandagt og formiddagskaffe

  Vi holder en morgenandagt, som består af fællessang, læsning fra Bibelen og en bøn. Derefter er der formiddagskaffe med friskbagte boller. Herefter følger de næste to undervisningslektioner.
 • 12.00 Nyheder, middagsmad og pause

  Vi mødes i foredragssalen og ser dagens nyheder, hvorefter vi spiser varm mad i spisesalen. Vi synger altid et bordvers før måltidet. Efter maden er der en pause inden undervisningslektionerne begynder kl. 13.00.
 • 15.55 Linje- og valgfag

  Det er forskelligt fra dag til dag, hvad tid linje- og valgfag begynder, men de ligger altid om eftermiddagen.
 • 17.30 Rengøring

  Alle hjælper hinanden med at gøre skolen rent. Hver elev har sit område i fællesskab med en eller flere andre.

Fritid

 • 18.00 Aftensmad og lektietime

  Aftensmaden serveres som buffetbord og består af en lun ret, brød og pålægsfade. Efter aftensmaden går alle på værelserne for at lave lektier. Der er mulighed for at få hjælp af vagtlæreren.
 • 19.30 Fritid

  Mange vælger at bruge fritiden på at være sociale med andre. Der foregår som regel noget i hallen, i kreativ-lokalet, musiklokalerne, fitness-rummet eller i dagligstuen, f.eks. i form af spil og hygge.
 • 21.30 Andagt og godnat

  Hver aften slutter med en andagt, der på samme måde som morgenandagten er i foredragssalen. En lærer og volontør kommer rundt og siger godnat. Lyset skal være slukket, og der skal være ro kl. 23.00. Se filmen om, hvordan du kan bruge fritiden på Hestlund Efterskole.

Kom forbi og oplev stemningen

Du bliver en del af et unikt fællesskab på Hestlund Efterskole. Vi vil hinanden, ser hinanden og har plads.