Hestlunds undervisning i top 10!

CEPOS, Center for Politiske Studier, har udviklet et program, der kan udregne skolernes undervisningseffekt. Hestlund Efterskole er ganske pænt placeret i årets klassement.

Undervisningseffekten er et udtryk for en skoles evne til at løfte eleverne fagligt. Effekten udregnes ved en metode, som ikke lader sig forklare kortfattet – så den følger nedenfor.

Her vil vi starte med at fastslå, at Hestlund Efterskole placerer sig som en flot nr. syv blandt landets efterskoler og nr. 159 blandt samtlige 1.338 folke-, privat- og efterskoler i Danmark. Dejligt!

Og så til metoden.

Vi citerer for nemheds skyld CEPOS:

“Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund.

Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitsligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika.

På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt.”

Se undersøgelsen – klik her!

Tak til lærerne for det flotte arbejde!

Nysgerrig efter mere?