Konstruktivt møde i baglandet

God stemning, saglige beretninger, dejlig musik og ditto bagværk ved det årlige repræsentantskabsmøde på Hestlund Efterskole.

Repræsentantskabet på Hestlund Efterskole udgør skolens ”bagland” og fundament, og det er lokalafdelinger af KFUM og KFUK samt Indre Missions Samfund, der udpeger de små 50 repræsentanter. Disse personer udgør efterskolens ambassadører udadtil og er stemme- og opstillingsberettiget ved valget til bestyrelsen ved det årlige repræsentantskabsmøde.

Forleden dag var det igen blevet tid, og spisesalen på Hestlund blev klokken 19:00 fyldt pænt op af skolens repræsentantskab. Med kaffe og te i kopperne kastede forsamlingen sig ud i mødets dagsorden, der som altid bød på forskellige beretninger – blandt andet en fra bestyrelsen.

Byggeriet forsinket men på vej

Omdrejningspunktet var her dels arbejdet med at udvikle skolens status som ”kristen holdningsskole”, dels skolens byggeplaner, som er blevet forsinket. Nu er alt imidlertid parat til maskinernes indtog. 1,3 hektar jord er indkøbt, og en ny hovedentreprenør er ved at blive udpeget.

Herefter tog forstander Johannes Fomsgaard Pedersen ordet og fortalte om et ”godt medieår” med masser af omtale, en ny hjemmeside og en stribe nye infofilm. Dernæst kom han ind på, hvordan ”fællesskabet lykkes” på Hestlund – og gav bud på, hvordan skolen vil holde næsen oven vande i et stadig mere konkurrencepræget klima. Det handler blandt andet om masser af digitale opråb til de unge.

Omfavn verden

Viceforstander Lars Steen Hansen fortalte nu om Hestlund Efterskoles nye initiativ, Hestlund Embrace, som både er et valgfag og et fælles hjælpeprojekt, som inkluderer hele skolen – og som skal vænne eleverne til altid at forsøge at gøre en ægte forskel for personer, som har det svært. Både lokalt og internationalt.

Efter en velfortjent kaffepause med musikalsk garniture ved elever fra Musik & Performancelinjen var der valg til bestyrelsen. Lone Finnerup, Kristian Kristensen og Søren Olesen havde valgt ikke at genopstille, og derfor stillede Peter Bak, Ditte Benner Poulsen og Kamilla Lundager Bundgaard op til valg – og blev valgt ind. Claus Rasmussen og Jesper Jensen blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig ved det kommende bestyrelsesmøde.

En god aften havde nu fundet sin afslutning, og deltagerne klappede behørigt af hinanden. Hestlund hviler fortsat på et klippefast fundament. Tak for det!

Nysgerrig efter mere?