Om skolen

Hestlund Efterskole er en lille skole med et stærkt fællesskab og tydelige værdier. Det har vi været lige siden 1981. Vi er 85 elever, der kommer fra forskellige dele af landet. Selv ligger vi lige midt i Jylland.

Plads til dig

Vores mål er, at der skal være tid og plads til den enkelte. Vi vil hinanden – og vi ser hinanden. Hos os er der plads til fordybelse, læring, sjov, oplevelser for livet og meget mere.

På Hestlund Efterskole bidrager vi alle til, at fællesskabet er noget helt særligt. Hos os er der plads til DIG, uanset hvem du er, og hvad du tror på.

Tradition for tro

Hestlund Efterskole er en kristen efterskole. Vi driver vores skole ud fra kristne værdier. Hver dag har vi morgen- og aftenandagt.

Vores volontører holder jævnligt bibelstudie-aftener, som du kan deltage i, hvis du har lyst. Om søndagen tager vi til gudstjeneste sammen.

Eleverne på Hestlund Efterskole kommer fra vidt forskellige baggrunde. Nogle er kristne, andre er muslimer. En del er ateister og atter andre er i tvivl om deres tro.

Det er ikke vores mål, at du skal tro noget bestemt, når du er færdig med efterskolen. Men du skal være klar til at leve i et miljø, som er præget af kristne traditioner og kristen tro. Det synes mange ikke-troende i øvrigt er hyggeligt og trygt.

På Hestlund Efterskole er der plads til at tro. Samtidig er det vigtigt for os, at fællesskabet rummer alle. Både dem, der ikke tror, og dem, der tror noget andet. Hestlund Efterskole er udsprunget af og tilknyttet organisationerne KFUM og KFUK og Indre Mission.

Vores grundfortælling

Hvad er det?

Grundfortællingen er et supplement til værdigrundlaget, og så bruger vi den i al vores kommunikation som en slags rettesnor. Siger tekster, Facebook, Instagram m.v. det, vi egentlig gerne vil sige og vise?

Grundfortællingen er blevet til efter interviews med elever, lærere og ledelse. Grundfortællingen er gennemgået med og godkendt af den samlede lærerstab samt ledelse og bestyrelse.

Den lyder sådan her:

Tid til dig. Tid til os. Tid til mening.

Vi er alle på vej. Vi er mennesker under solen. Vi er sammen. Vi er sammen her, hvor stovte hedebønder, stærke jernbanebisser, uldkræmmere og kirkens folk har formet livet, så længe nogen kan huske.

Nu lever vi sammen med hele verden. Den brogede, den skønne – den skabte. Byen, skoven, Danmark og kloden. Her har vi lov at være.

Her er der tid.

Vi er Hestlund Efterskole. Vi tager den tid, vi får givet. Til faglighed, venskaber og fællesskab på tværs. Til udvikling og undren. Til glæde over alt det der findes mellem himmel og jord.

Hos os er der tid til dig. Fordi du er skabt. Her er der tid til os. Fordi meningen findes i fællesskab. Her er der tid til verden. Fordi den er vores ansvar. Vores glæde.

Lige her i midten af Jylland lægger vi sporene til din fremtid. Her bestiller vi noget, så den faglige muld kan blomstre. Her finder vi på nyt. Opfindsomt, driftigt og dristigt.

Lige her, hvor bønder, bisser, kræmmere og kirkelige pløjede mulden, lagde sporene, faldbød og forkyndte – lige her har vi været en sløjfe på tilværelsens tråd siden 1981.

Vi er her for at bringe dig videre – fagligt, åndeligt og legemligt. Vi er sammen om livet på det sted under himlen, der er vores. Vi er sammen om livet for dig, der er på vej.

Vi er Hestlund Efterskole.

Tid til dig. Tid til os. Tid til mening.