Vi er med på moden

Undervisningsmaterialer

Mac partnerskole

IT er et enestående redskab i undervisningen! Muligheden for at skabe digitale produkter, for at kommunikere og for at hente viden fra hele verden udvider perspektivet i undervisningen. Vi vil gerne klæde eleverne bedst muligt på til at se og bruge IT som et naturligt værktøj i deres hverdag.

Den bedste både at integrere IT i undervisningen på er at sikre, at alle arbejder på samme platform.
Det betyder:

  • Alle elever har en Macbook i undervisningen.
  • Alle medarbejdere bliver uddannet i at integrere brugen af Mac’en i undervisningen og brug af SmartBoards, der er opsat i alle lokaler.
  • Eleverne lærer at bruge de mange muligheder Mac’en giver i deres hverdag.
  • Hestlund Efterskole er Apple partnerskole gennem ATEA’s Apple afdeling.

Alle elever kan vælge at få en Macbook stillet til rådighed i undervisningen. Hvis man vælger selv at købe en MacBook, vil man få et nedslag i skoleprisen.

Macbooken er for mange unge en meget populær og driftsikker løsning. Det er utroligt nemt at lære at bruge en Mac, og der er uanede muligheder for at søge viden, kommunikere og skabe digitale produkter.

SmartBoards i alle klasser

I alle undervisningslokaler er der opsat SmartBoards. Det er en interaktiv tavle, der sluttes til som skærm på en computer. SmartBoardet fungerer så som tavle, hvor man kan demonstrere programmerne, og man kan skrive notater som på en almindelig tavle.

De notater, som skrives på SmartBoardet, kan gemmes og sendes ud som e-mail, eller lægges ud som en hjemmeside. Læreren kan koble computere til Smartboardet, og styre computeren på skærmen, og derved vise klassen, hvordan et program fungerer.

Kom forbi og oplev stemningen

Du bliver en del af et unikt fællesskab på Hestlund Efterskole. Vi vil hinanden og ser hinanden, og har plads