Du kommer sikkert videre

Vejledning

Skolevejledningen omfatter

1

Alle elever skal lave en uddannelsesplan, som de har med videre i uddannelsessystemet.

2

Eleverne får to samtaler årligt med skolevejlederen.

3

Brobygning i 10. klasse i uge 45.

4

Hver elev skal lave “Den obligatoriske selvvalgte opgave” i 10. klasse. OSO.

5

Tilmelding til ungdomsuddannelserne.

Helt konkret betyder det

Uddannelsesplanen

Ministeriet kræver, at alle elever har en uddannelsesplan, som skal sendes med, når de tilmelder sig en ungdomsuddannelse. Eleverne skriver selv uddannelsesplanen, der skal beskrive ønsker til uddannelse samt fortælle om deres interesser. Den skal være med til at spore eleven ind på et fremtidigt uddannelsesvalg. Uddannelsesplanen skal underskrives af både elev og forældre senest den 1. marts.

Samtaler

To gange årligt – i november og januar/februar – har eleven en samtale med en skolevejleder. Den handler om elevens interesser og uddannelsesønsker, og formålet er at hjælpe eleven med at træffe realistiske valg.

Brobygning

Elever i 10. klasse deltager i en uges brobygning til to forskellige uddannelser. Brobygningen i uge 45 fordeles med 2+3 dage. Dette kan kombineres med praktik i 2 eller 3 dage.

Praktik

Der er ikke fastlagt en bestemt uge til praktik. Hvis man gerne vil i praktik, kontakter man skolevejlederen.

Obligatorisk selvvalgt opgave

I 10. klasse skriver eleven en obligatorisk selvvalgt opgave, OSO. Den skal tage udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.

Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Inden vinterferien får eleven en vejledning samt en adgangskode til www.optagelse.dk. Sammen med jeres barn skal I selv udfylde tilmeldingen inden den 1. marts – også selv om eleven fortsætter på Hestlund Efterskole i 10. kl. Den skal underskrives med digital signatur/NemID.
Kontakt os, hvis I har spørgsmål.
Hestlund Efterskole sender herefter tilmeldingerne digitalt til de skoler, som den pågældende elev har tilmeldt sig.

Se mere: • www.ug.dk/evejledning.aspxwww.optagelse.dkwww.ug.dk

Kom forbi og oplev stemningen

Du bliver en del af et unikt fællesskab på Hestlund Efterskole. Vi vil hinanden og ser hinanden, og har plads