Logo Hestlund Efterskole

Åbent hus d. 4. juni

Uddannelsesvejledning på efterskole

Vi hjælper dig med at finde din vej efter dit efterskoleophold.

Hvad skal du efter efterskolen?

På Hestlund Efterskole tilbydes alle elever personlige samtaler om uddannelse og fremtidsplaner. Her taler vi både om, hvilken ungdomsuddannelse der vil passe bedst til netop dig, og hvilket job du drømmer om at få engang.

Informations-aftener

I løbet af efteråret holder vi to informationsaftener, som omhandler uddannelse. Den første er om ungdomsuddannelser, hvor vi får besøg af tidligere elever, som fortæller om blandt andet gymnasiet, HF og erhvervsuddannelser. Den anden aften handler om karriere. Vi inviterer her nogle gæster til at fortælle om deres uddannelsesvej og arbejde

Brobygning i 10. klasse

Går du i 10. klasse, skal du i brobygning. Brobygning er et vejlednings- og undervisningsforløb, hvor du kommer ud og prøver at gå på to forskellige ungdomsuddannelser. Her får du mulighed for at blive bekendt med uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og forskellige jobmuligheder, som uddannelserne kan ende med. Brobygning er som regel i oktober måned og varer en uge.

OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

Tæt på ugen med brobygning laver alle 10. klasser en obligatorisk selvvalgt opgave. Det er en opgave, som primært handler om dine uddannelsestanker. Under forløbet får du vejledning af en lærer. Nogle elever vælger at lave et kreativt produkt ved siden af deres opgave.

Valg af uddannelse

På baggrund af de samtaler vi har haft, skal du i løbet af foråret vælge, hvilken uddannelse du gerne vil ind på. Vi hjælper med at udfylde alt det formelle på hjemmesiden www.optagelse.dk. Dine forældre skal underskrive denne plan.

Særligt tilrettelagt forløb i forhold til uddannelsesvalg

Nogle elever oplever, at det er meget svært at skulle vælge uddannelse. Det kan skyldes manglende viden, negativ uddannelsesparathed eller noget helt tredje. Når vi har konstateret, at en elev er særligt udfordret på valget af uddannelse, så sætter vi os flere ned omkring bordet og laver en særligt tilrettelagt plan sammen med eleven. Personerne, der deltager ved mødet, kan være lærere, forældre, kommunal UU-vejleder eller andre, som kan hjælpe i forhold til at lave den bedst mulige plan.

Praktikforløb

Hvis eleven ønsker det, kan det aftales, at man tager et praktikforløb. Dette vil som regel være et sted i nærheden af efterskolen, så eleven fortsat kan bo på skolen i den periode. Et praktikophold kan være med en eventuel kommende læreplads for øje.

Uddannelsesmesse

Når man skal vælge uddannelse, kan der være mange overvejelser og tanker, som man har brug for at blive klogere på. Derfor tilbyder vi også for de elever, som det er relevant for, at tage på en eller flere uddannelsesmesser.

Frank snakker på Hestlund Efterskole 822
Efterskole med stor faglighed
Lars Hansen med elever på Hestlund Efterskole 835
Jonas snakker på Hestlund Efterskole 821
Efterskole med stor faglighed

Besøg os