Åbent hus d. 9. juni

Se begivenheden

Værdier på Hestlund Efterskole

Hestlund Efterskole er en mindre skole med et stort fællesskab og tydelige værdier. Vores slogan lyder, “Tid til dig. Tid til os. Tid til mening.”

Vi har plads til 85 elever, og vi har cirka 20 ansatte. Dét giver mulighed for særligt gode og tætte relationer.

Og det er netop vores mål – at der skal være tid og plads til den enkelte. Vi vil hinanden – og vi ser hinanden. Hos os er der plads til fordybelse, læring, sjov, oplevelser for livet og meget mere.

På Hestlund Efterskole bidrager vi alle til, at fællesskabet bliver noget helt særligt. Hos os er der plads til DIG, uanset hvem du er, og hvad du tror på.

Tid til tro

På Hestlund Efterskole er vi stolte af at være en kristen efterskole. Vi vil gøre alt for, at du føler dig værdifuld. I dagligdagen vil du opleve det i måden, vi er sammen på og i måden, vi taler til hinanden på. Vi insisterer på, at alle skal have det godt og føle sig elsket, som netop den person, man er og føle sig som en del af det store fællesskab.

Vi samles dagligt til morgen- og aftensang. Hvor vi synger sammen, og vi finder tid til eftertanke. Vores mål er at give dig en tryg ramme at vokse op i og samtidig give dig med- og modspil, så du finder ud af, hvem du selv er og hvilke værdier, du vil bygge dit liv på.

I løbet af året er der også mulighed for at deltage i forskellige events arrangeret af folkekirkelige organisationer.

Hestlund Efterskole er forankret i den danske folkekirke og vægter et kristent livs- og menneskesyn.