Logo Hestlund Efterskole
Logo Hestlund Efterskole

efterskole i 10. klasse

10. klasse på Hestlund Efterskole kan noget særligt. Det er måske dit første eller sidste år på efterskolen. Derfor vil vi gerne, at du får nogle ekstragode oplevelser. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at vi tilbyder nogle fag og forløb, som kun er for 10. klasses-elever.

Glade elever 792
Venner 788

Flyt dine grænser i 10. klasse

Som 10. klasseselev har du mulighed for at vælge et fag, der hedder Challenge. Her arbejder vi med udfordringer på alle tænkelige måder. Du vil opleve, at faget er en blanding af idræt, mentaltræning, samarbejdsaktiviteter og overvindelse af personlige grænser.

Der er garanti for, at du oplever noget, som du ikke har oplevet før. Faget har du i stedet for at have idræt i 10. klasse.

Kom i mesterlære

På Hestlund Efterskole er det et aktivt til- eller fravalg at have tysk og fysik. Ønsker du ikke at have disse fag, så tilbyder vi dig i stedet at have faget, som vi kalder ‘Mesterlære’.

Her er du og de andre elever i godt selskab med vores pedel eller kok, hvor de lærer en masse gode ting fra sig. Måske skal I sammen bygge noget til skolen, sætte noget i stand, lære hvordan man reparerer ting, lave praktiske opgaver, bage forskellige lækkerier eller noget helt andet.

Når du er i mini-mesterlære får du indblik i, hvordan det er at være elev på en praktisk faglig uddannelse. Du har faget 2-4 timer om ugen.

Linjefag på hestlund efterskole

Musik &
Performance

Fodbold

Håndværk & design

Sport & adventure

Brobygning i 10. klasse

Går du i 10. klasse, skal du i brobygning. Brobygning er et vejlednings- og undervisningsforløb, hvor du kommer ud og prøver at gå på forskellige ungdomsuddannelser.

Her får du mulighed for at blive bekendt med uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og forskellige jobmuligheder, som uddannelserne kan ende med. Brobygning er som regel i oktober måned og varer en uge.

OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

Tæt på ugen med brobygning laver alle 10. klasser en obligatorisk selvvalgt opgave. Det er en opgave, som primært handler om dine uddannelsestanker.

Under forløbet får du vejledning af en lærer. Nogle elever vælger at lave et kreativt produkt ved siden af deres opgave.

Valg af uddannelse

På baggrund af de samtaler vi har haft, skal du i løbet af foråret vælge, hvilken uddannelse du gerne vil ind på.

Vi hjælper selvfølgelig med at udfylde alt det formelle.

Glade elever på Hestlund Efterskole 797
Embrace med Hestlund Efterskole

Lokalt og internationalt perspektiv med hestlund embrace

Det er forskelligt fra år til år, hvad der er på skemaet. Igennem årene har vi lavet mange forskellige ting.

Vi har skaffet og pakket små julegaver til et julearrangement i en lokal bibelcafé for de kristne afviste asylansøgere på det lokale udrejsecenter. Vi har cyklet og gået ture med ældre på det lokale plejehjem. Vi har besøgt kvinder på Kærshovedgård,. Vi deltager i julearrangementer for udsatte familier i vores lokalområde. Vi har masser af idéer til, hvordan man udviser næstekærlighed i nærheden.

Vil du være en del af de næste projekter?

galleri top