Åbent Hus d. 9. maj på Hestlund Efterskole

Se begivenheden

Bliv en del af Hestlund Efterskole

Her kan du tilmelde dig Hestlund Efterskole. Hvis har spørgsmål til procedure m.v., er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig.

Søskenderabat/hustandsrabat

Hustande, der har to eller flere børn på Hestlund Efterskole i samme skoleår, får rabat således, at hvert barn får en rabat på 5.000 kr.